Informatieavond Woningbouw in Someren-Heide.


31-03-2008

In het gemeenschapshuis De Bunt in Someren-Heide werd op maandag 31 maart 2008 een bijeenkomst georganiseerd door Lijst Someren-Heide inzake de woningbouw in Someren-Heide.
Ruim 100 mensen kwamen naar deze informatieavond om te horen wanneer er weer gebouwd wordt in Someren-Heide.
In de woningbouwplanning van 2006-2007 stonden 4 seniorenwoningen, 5 starterswoningen en 3 particuliere kavels gepland in bestemmingsplan De Meent en nog eens 4 seniorenwoningen, 4 starterswoningen en 10 particuliere kavels in bestemmingsplan Someren-Heide Zuid.
Slechts 3 particuliere kavels in bestemmingsplan De Meent zijn tot op heden uitgegeven.

Goed nieuws kwam er voor de starters. Naar alle waarschijnlijkheid worden er in juni 2008 al 6 starterswoningen uitgegeven in bestemmingsplan De Meent, het een en ander hangt af van de bouwontwikkelingssnelheid van Wocom.
Vooral de senioren kwamen met vele vragen. Over het wel of niet aanbieden van huurwoningen voor senioren. De grootte van het kavel en/of de woning. Maar vooral ook over de wensen van de senioren. De Gemeente Someren is in gesprek met Sir 55+ en zal op korte termijn in Someren-Heide inventariseren wat de wensen zijn en daar op in spelen, zodat ook de senioren worden voorzien in huisvesting naar wens.
Wethouder Ans van der Velden en Yvan Vavier (afdeling VROM) beantwoordden de vele vragen en probeerden de inwoners van Someren-Heide duidelijkheid te geven over de toekomst inzake de woningbouw.
De interesse in Someren-Heide is er zeker, de ambitie bij de gemeente ook, laten we hopen dat we snel de woorden in daden omgezet zien.

Lijst Someren-Heide spreekt van een geslaagde avond.


foto's