Terugblik 2007 en toekomstige ontwikkelingen
december 2007

Beste inwoners van Someren-Heide,

Aan het einde van het jaar is het altijd goed om terug te kijken, maar ook zeker vooruit te kijken naar de dingen die komen gaan.
Daarom wil ik u dan ook weer informeren over de bezigheden van Lijst Someren-Heide, de afgelopen periode en wat o.a. onze aandacht heeft het komende jaar.

Zoals u waarschijnlijk wel zult weten ben ik sinds 2006 raadslid namens Lijst Someren-Heide en tevens commissielid Burger & Bestuur. Dit houdt in dat ik me voornamelijk bezig houd met zaken op het gebied van Welzijn en Algemene Zaken.

In november is de eerste bijeenkomst voor het dorpsontwikkelingsplan geweest. U hebt hiervan een uitgebreid verslag kunnen lezen in het vorige dorpsblad. We zijn erg blij met zulke actieve en betrokken inwoners. Hiermee wordt maar weer eens aangetoond dat we zulke plannen in onze kern erg belangrijk vinden.
Wij hopen dat vanuit dit plan een aantal projecten zullen voortvloeien die ook uitgevoerd kunnen worden. Met het dorpsplan in de hand zullen deze projecten intergraal, dus rekening houdend met verschillende factoren die samenhangen, aangepakt kunnen worden. Voor het gemeentebestuur ligt de taak hiervoor een budget vast te stellen.

Helaas is de uitgifte van bouwgrond in onze kern ook dit jaar weer zeer beperkt geweest, en ook het bestemmingsplan op het perceel ‘Veldkamp’ heeft weer vertraging opgelopen. Voor een deel heeft dit te maken met de beperkte capaciteit op de afdeling VROM. Daarom hebben we samen met andere partijen voorgesteld hiervoor nog meer uren beschikbaar te stellen, zodat men de mogelijkheid krijgt achterstanden weg te werken. Helaas heeft dit voorstel geen meerderheid gekregen in de raad. Hopelijk zijn de maatregelen die nu getroffen zijn voldoende om de achterstand in te halen, maar het zal de komende tijd zeker onze aandacht houden.

Na jarenlang tevergeefs de bermkantverharding onder de politieke aandacht te brengen is er nu dan ook eindelijk steun vanuit de raad om hiermee aan de slag te gaan.
Er zal nu eerst een inventarisatie plaatsvinden, en hierna komt men met een plan van aanpak en een kostenraming. We zullen dit natuurlijk voor u blijven volgen.
Wat we ook zeker nog eens onder de aandacht zullen brengen is het gehele wegenonderhoud, hiervoor is naar onze mening, niet voldoende budget beschikbaar.

Een tijd geleden heeft de rechter besloten dat een bezwaar op de zonering van het Landbouw Ontwikkeling Gebied (LOG) ontvankelijk is. Dit betekent dat deze zonering opnieuw zal moeten worden getoetst. De provincie heeft de taak dit te repareren, men verwacht binnenkort meer duidelijkheid hierover. Dan zal blijken hoe het nieuwe LOG eruit zal komen te zien.

Wilt u ook graag meepraten over zaken die zich afspelen in de gemeente Someren of specifiek in Someren-Heide? U bent altijd van harte welkom op onze achterbanvergadering, elke tweede maandag van de maand om 20.00 uur. Voor de actuele agenda en meer informatie kijk dan ook eens op onze site: www.lijstsomerenheide.nl.

Fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar gewenst.

Maike Koppens-Kuunders, Lijst Someren-Heide