“Betrokken en … ondernemend”
met deze slogan gaan we de verkiezingen in en verwachten wij weer vele stemmen van de inwoners van Someren.

Wat willen we bereiken:
• Het verder uitwerken en realiseren van de plannen uit het IDOP
• Het ontwikkelen van een aantrekkelijk dorpshart
• Aanpassen van de Bunt
• Fietspad langs de Nederweertseweg
• Minder regelgeving vooral op welstandsniveau
• Leefbaarheid in de kernen van Someren
• Het weren van het doorgaande verkeer in de kernen
• Aanleggen van het laatste stuk Burgemeester Roelslaan
• Het aanleggen van graskanttegels
• Een buslijn naar het nieuwe station in Maarheeze
• Een bedrijfsverzamelgebouw in Someren-Heide
• Ontwikkelingsmogelijkheden voor de toekomstgerichte land- en tuinbouw
• De recreatieve sector verder ontwikkelen
• Een toekomstvisie ontwikkelen voor alle wijken in Someren
• Een integrale aanpak van het overmatig alcohol gebruik
• Peuterspeelzaal voor elke kern behouden en uitbreiden naar kinderopvang
• Actuele bestemmingsplannen voor de kernen en het buitengebied
• Geen nieuwe woonwijk in Lungendonk maar meer woningen bouwen bij de kernen
• Een discussie opstarten welke kosten doorberekend mogen worden aan de inwoners
• Geen onnodige verhoging van de OZB

Ook de komende periode willen we met volle overtuiging aangaan! Hiervoor willen we dan ook verantwoording dragen, we willen meedoen met de college-vorming.

Zoals u kunt lezen voldoende punten om ons voor in te zetten, maar daar hebben we wel uw STEUN voor nodig! DUS KOMT ALLEN STEMMEN OP 3 MAART 2010!

1. Wim Jaspers, lijsttrekker
0495-697482, w.jaspers@airxs.nl

2. Irma Vergeer
06-47904176, irmavergeer@hotmail.com

3. Hans van Tulden

4. Frans Venmans

Lijst Someren-Heide